גלעד סרי לוי, איש כספים במגזר הציבורי, מוסמך המחלקה לסוצילוגיה באוניברסיטה העברית, חוקר חשבונאות וחברה.  נשוי לבתשבע פלאי סרי, אב לארבעה:  חמדה שירה יאיר ואריאל הנשוי לנעמה. סבא של הִלל משה ועברי פינחס.

ועוד משהו

הכותב אינו יועץ השקעות כהגדרתו בחוק, ולכן אין בהתייחסויות בבלוג לשוק ההון ולסוגיות הקשורות בהשקעות  משום ייעוץ (כהגדרתו בחוק ייעוץ לני"ע) או המלצה כלשהי לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים ו/או כל נכס בסיס אחר, והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.